Дуудлага худалдааны зар
2023.02.09, Пүрэв гараг, 11:00
  • Байгууллага : Биндэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн гал тогооны барилга
  • Байршил : Биндэр сум
  • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.02.09 10:00
  • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Тийм
  • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2023.02.09, Пүрэв гараг, 11:00
  • Байгууллага : Дэлгэрхаан сумын ИТХурлын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй УАЗ-469 5138 ХЭА 2016 онд ашиглалтанд орсон
  • Байршил : Дэлгэрхаан сум ЗДТГ
  • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2023.02.09 10:00
  • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Тийм
  • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт