Дуудлага худалдааны зар
2022.06.30, Пүрэв гараг, 11:00
  • Байгууллага : Хэнтий аймгийн Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨҮГ-ын Баян-Эрдэсийн байр 1 дүгээр давхар
  • Байршил : Аймгийн ЗДТГазар 1 давхар 106 тоот өрөө
  • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2022.06.30 10:00
  • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Тийм
  • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 1 жагсаалт
2022.06.29, Лхагва гараг, 11:00
  • Байгууллага : ОНӨГ
  • Байршил : Аймгийн ЗДТГазар 1 давхар 106 тоот өрөө
  • Өргөдөл авах эцсийн хугацаа : 2022.06.28 17:30
  • Цахим дуудлага худалдаа явагдах эсэх : Тийм
  • Дуудлагаар худалдах хөрөнгийн тоо : 6 жагсаалт